Đào tạo dạy nghề

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lao động, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 16,107.42 16,780.13
EUR 26,692.82 28,054.19
GBP 29,424.46 30,653.34
JPY 213.77 224.90
USD 23,060.00 23,270.00

Quảng Cáo