Giới thiệu

Năm 2012 Công ty cổ phần STEVINA chính thức được thành lập. Với vốn điều lệ 45,6 tỷ vnd được đóng góp từ các cổ đông để phát triển vùng nguyên liệu trên 1.000 ha giai đoạn 1. Công ty cổ phần STEVINA đã đăng ký chính thức bản quyền sở hữu công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam...

Sản phẩm

Các tính chất hữu ích và sự quý hiếm của Stevia được cả thế giới nói đến. Ở Nhật Bản những người sống lâu đang sử dụng Stevia để thay thế đường mía. Từ năm 1997, Lầu Năm Góc bắt đầu bổ sung vào chế độ ăn uống của quân đội mình...

Dịch vụ

Khảo sát tiền dự án

- Khu vực và địa điểm đầu tư được phân tích, đánh giá cụ thể.
- Phân tích địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng,

Đào tạo dạy nghề

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lao động, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp

Lập dự án đầu tư

Tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã

Dự án

Dự án tại tỉnh Sơn La

Mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Stevina và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân địa

Dự án tại tỉnh Nghệ An

Mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Stevina và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân địa

Dự án tại tỉnh Trà Vinh

Mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Stevina và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân địa

Đối tác

Thủ tục đánh giá và kiểm soát Nhà cung ứng

- Chất lượng sản phẩm.
- Năng lực của nhà cung cấp.
- Mạng lưới bao phủ.
- Uy tín của nhà cung cấp.

Khách hàng

Chúng tôi luôn nghiên cứu, phân tích thị trường, phân tích hành vi tiêu dùng và tạo ra các sản phẩm mới phù hợp nhất

Hợp tác đầu tư

Công ty Stevina có đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam và Quốc tế, các chuyên gia này đã