Đào tạo 2 Đào tạo 2
Đào tạo 1 Đào tạo 1
Đào tạo 3 Đào tạo 3
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ
- Khu vực và địa điểm đầu tư được phân tích, đánh giá cụ thể.
- Phân tích địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng,
Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lao động, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp
Tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 16,098.53 16,785.02
EUR 24,796.68 26,185.21
GBP 28,230.70 29,434.52
JPY 174.96 185.23
USD 23,250.00 23,620.00

Quảng Cáo