Đào tạo dạy nghề

Đào tạo dạy nghề

4/6/2012, 10:26 am, Người gởi: Admin

     Thời kỳ đầu đổi mới, những thay đổi về chính sách vĩ mô và môi trường kinh tế trong nước đã khơi dậy nguồn lực và đóng góp cho tăng trưởng, phát triển. Những thuận lợi trước đây không còn nhiều và những khó khăn, thách thức ngày càng tăng lên. Đến nay, các nguồn lực vốn, tài nguyên, công nghệ đang dần được sử dụng hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn trong một nền kinh tế mở. Muốn tăng hiệu quả và phát triển bền vững, nền kinh tế phải coi trọng phát triển nguồn nhân lực và cụ thể là lực lượng lao động có kỹ năng.

     Vận động của nền kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay làm cho lực lượng lao động bị xáo trộn để thích nghi với những yêu cầu mới. Việc làm của lao động qua đào tạo nghề là một bộ phận trong tổng việc làm của nền kinh tế nó góp phần vào nhóm lao động có chuyên môn kỹ thuật và là nguồn nhân lực cơ bản để hiện thực hóa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lao động, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;

- Mở rộng vùng nguyên liệu cho công ty Stevina, cũng như phát triển mạng lưới hợp tác trên phạm vi cả nước. Cung cấp nguồn lao động lành nghề, cán bộ quản lý giỏi, cách tổ chức sản xuất khoa học, nhằm nâng cao hiệu quả trên từng diện tích đất sử dụng.

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 16,295.27 16,988.58
EUR 25,158.79 26,565.16
GBP 29,229.59 30,473.22
JPY 173.58 183.74
USD 24,570.00 24,840.00

Quảng Cáo