Khảo sát tiền dự án

Khảo sát tiền dự án

4/6/2012, 10:23 am, Người gởi: Admin

Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn: 

- Khu vực và địa điểm đầu tư (dự kiến nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, nhân công...) được phân tích, đánh giá cụ thể.

- Phân tích địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, hệ thống thủy nông...

- Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội , điều kiện tự nhiên và tác động của chúng đến dự án.

- Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở...

- Lựa chọn các phương án thiết kế mặt bằng.

- Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vốn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi.

- Đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

- Thành phần, cơ cấu của dự án: tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 16,295.27 16,988.58
EUR 25,158.79 26,565.16
GBP 29,229.59 30,473.22
JPY 173.58 183.74
USD 24,570.00 24,840.00

Quảng Cáo