Dự án khu vực miền Trung

Dự án tại tỉnh Thanh Hóa

Dự án tại tỉnh Thanh Hóa

Qui mô: 50 hecta

Mô tả dự án

Mục đích:

Mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Stevina và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân địa phương tại tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu:

Xây dựng một chương trình kiểu mẫu, nhằm phát triển, nhân rộng mô hình trên qui mô lớn. Giúp cho nông dân địa phương tiếp xúc với khoa học công nghệ canh tác, cách sản xuất công nghiệp, với loại cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Khích lệ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề canh tác, nâng cao nhận thức về dịch bệnh cùng những biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Mở rộng cơ hội hợp tác liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và nông dân địa phương.

Cách thức thực hiện:

Hợp tác, liên kết sản xuất.

Phương thức thực hiện:

Giới thiệu, đào tạo, chuyển giao, thu mua.

Nội dung hoạt động:

Giai đoạn 1:

-          Thành lập ban quản lý dự án.

-          Nghiên cứu, kiểm nghiệm thực trạng hệ sinh thái đồng ruộng tại địa phương.

-          Áp dụng mô hình sản xuất phù hợp.

-          Huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động địa phương.

Giai đoạn 2:

Mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết sản xuất.

0

Địa điểm đầu tư

Địa điểm đầu tư

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 15,767.79 16,440.23
EUR 23,143.27 24,439.30
GBP 27,390.73 28,558.84
JPY 168.39 178.27
USD 23,230.00 23,540.00

Quảng Cáo