Giá trị cốt lõi.

Tâm: Lấy chữ “Tâm” làm nền tảng để sản xuất kinh doanh, để cùng nhau đi tới thành công, duy trì đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

Trí: Lấy chữ “Trí” làm nền tảng để phát triển, luôn sáng tạo để thành công, luôn đổi mới để cạnh tranh, luôn hội nhập để cùng chiến thắng.

Tín: Lấy chữ “Tín” làm tôn chỉ để kinh doanh, làm nền tảng của mọi sự cam kết, làm vũ khí để cạnh tranh, làm uy danh để tỏa sáng.

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 16,295.27 16,988.58
EUR 25,158.79 26,565.16
GBP 29,229.59 30,473.22
JPY 173.58 183.74
USD 24,570.00 24,840.00

Quảng Cáo